Kadra

Patrycja Zioła

wychowawczyni grupy złotej

Absolwentka studiów na kierunku wychowanie przedszkolne. Uczestniczka szkoleń: NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, myślenie krytyczne i metody lateralne, program Klucz do uczenia się – Matematyka.

Chodząca „radość o poranku”. Będziemy się asekurować we wspólnej wspinaczce do ambitnie postawionych celów. Dzieci – zapnijcie pasy!

mgr Anna Łaba

terapeuta wspomagający grupy złotej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Terapeuta metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), terapeuta ręki, ukończyła szkolenie z kinezjologii edukacyjnej i metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz kursy masażu głębokiego i klasycznego. Uczestniczka szkoleń: myślenie krytyczne i metody lateralne, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem.

Zawsze na poziomie wzroku dziecka i w centrum dziecięcych wydarzeń. Ma ogromne wyczucie ciała dziecka, odkodowuje płynące z niego komunikaty i tłumaczy na język polski. Wie gdzie nacisnąć, żeby przestała boleć dusza.

Anna Szapućko

pomoc wychowawczyni grupy złotej

Studiuje na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła szkolenia: z zakresu edukacji leśnej, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem, NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, myślenie krytyczne i metody lateralne.

Delikatna i empatyczna. Wsłuchana w bijące serce grupy.

Ewa Bednarz

wychowawczyni grupy miedzianej

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na AHE w Łodzi, ukończyła cykl szkoleń z zakresu socjoterapii dzieci i młodzieży organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, wieloletni wychowawca w Centrum Integracji Środowiskowej. Ukończyła szkolenia: z zakresu edukacji leśnej, NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, myślenie krytyczne i metody lateralne, program Klucz do uczenia się – Matematyka.

Moc (twórcza) jest z nią! Daje przedmiotom drugie – piękniejsze życie, zgodnie ze słowami piosenki Marcina Wolskiego „przerabia szare na złote”. Jej atrybuty, to wiertarka, pistolet z klejem i nienaganny „look”. Oddana dzieciom i swojej pasji w takiej właśnie kolejności.

mgr Agnieszka Węgrzyńska

nauczyciel wspomagający/pedagog specjalny

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalność edukacja informatyczna i medialna oraz studiów podyplomowych na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera oraz na kierunku integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci. Trener metody Sensoplastyka®, trener TUS (Treningu Umiejętności Społecznych), uczestniczka szkoleń: KLANZA, Aktywnego słuchania muzyki Batii Straus, NVC – porozumienie bez przemocy, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem, myślenie krytyczne i metody lateralne.

Niesamowicie zaangażowana, trudno ją zaskoczyć, bo wszystko ma zaplanowane na długo wcześniej, przejęta swoją pracą do granic… wszelkich.

mgr Katarzyna Kozakiewicz

pomoc wychowawczyni grupy miedzianej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna. Uczestniczka szkoleń: NVC – porozumienie bez przemocy, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem, myślenie krytyczne i metody lateralne.

Uśmiechem i pozytywnym nastawieniem leczy rany na ciele i duchu, a w jej sali słońce nie zachodzi nigdy.

mgr Karolina Dziermańska

wychowawczyni grupy srebrnej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne oraz studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła szkolenia: z zakresu edukacji leśnej, NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, myślenie krytyczne i metody lateralne, program Klucz do uczenia się – Matematyka.

Trudności rozbraja urokiem osobistym, a młodzieńczy wciąż luz łączy z darem pedagogicznym. Klasyczna „an open-minded person”. Nie rysuje i nie śpiewa, ale za to kocha (dzieci) najbardziej, jak każdy łobuz.

Ewa Bursa

pomoc wychowawczyni grupy srebrnej

Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia, trener metody Sensoplastyka®. Ukończyła szkolenie z zakresu edukacji leśnej, NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem, myślenie krytyczne i metody lateralne.

Śpiąca królewna edukacji – uśpiony talent pedagogiczny obudził w niej własny brat. Uparta fanka edukacji leśnej z własnym pomysłem na większość aktywności w przedszkolu. Nie ułatwia, ale za to „umie w Canvę” 😉

Liliana Chruścielewska

wychowawczyni grupy niebieskiej

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz magisterskich – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią korekcyjno-kompensacyjną oraz studiów podyplomowych – logopedia szkolna. Uczestniczka warsztatów muzycznych, muzyczno-teatralnych, outdoorowych, szkoleń: Logorytmika, NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, myślenie krytyczne i metody lateralne, program Klucz do uczenia się – Matematyka.

Powracająca na łono „Kacpra”. Rzeczowa, zadaniowa, urocza. Podążająca za dzieckiem. Teraz już mama. Miłośniczka dobrych książek i gór. Piosenkarka spod prysznica.

Aneta Zjawiona

pomoc wychowawczyni grupy niebieskiej

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Trener metody Sensoplastyka®. Ukończyła szkolenia: z zakresu edukacji leśnej, muzyczne KLANZA, NVC – porozumienie bez przemocy, Trening Umiejętności Społecznych, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem, myślenie krytyczne i metody lateralne.

Miłośniczka rowerowych wypraw i górskich szlaków. Romantyczna dusza i fanka Michaela Boltona. Kochająca i spełniona mama Kuby i Majki.

Anna Raciborska

pomoc wychowawczyni grupy niebieskiej

Opiekunka dziecięca i rękodzielniczka.

Wyczarowuje cuda z papieru, odważnie stawia sobie kolejne cele, a do odważnych świat należy..

Paulina Stolarska

wychowawczyni grupy białej/terapeutycznej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne i studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika, instruktor aerobiku i certyfikowany instruktor zajęć ceramicznych, wieloletni terapeuta zajęciowy w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ukończyła szkolenie „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, szkolenie z Metody Krakowskiej, szkolenie z zakresu edukacji leśnej, NVC – porozumienie bez przemocy, zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem.

Tytan pracy, skupiona na procesie i na dziecku. Rodzinnie obciążona koniecznością i umiejętnością robienia więcej i inaczej.

Sylwia Barłowska

wychowawczyni grupy białej/terapeutycznej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz studiów podyplomowych na kierunkach: edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja sensoryczna – diagnoza i terapia; instruktor pływania, terapeuta metody Halliwick, terapeuta ręki. Ukończyła szkolenie „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, kurs terapii poznawczo-behawioralnej oraz szkolenia: NVC – porozumienie bez przemocy, myślenie krytyczne i metody lateralne, program Klucz do uczenia się – Matematyka.

Niezmiennie szczęśliwa z powodu swoich obowiązków i wyzwań. Uwielbia swoje miejsce na Ziemi. Niezwykle dumna z każdego, najdrobniejszego osiągnięcia swojego i „swoich” dzieci.

mgr Agnieszka Wietecka-Sobolewska

neurologopeda, koordynator ds. terapii

Absolwentka filologii polskiej, neurologopeda kliniczny.

neurologopedia-kliniczna.pl


mgr Anna Ciuła

logopeda

Absolwentka studiów na kierunku edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Ukończyła wiele szkoleń tematycznych, m.in. terapia ręki, metoda inteligencji wielorakich, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, program rozwoju komunikacji Makaton, ORM opóźniony rozwój mowy, rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy i inne.

mgr Joanna Rzepkowska

logopeda, surdologopeda

Absolwentka

mgr Marta Bogumił – Felbur

psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na UAM w Poznaniu, aktualnie w trakcie specjalizacji z Psychoterapii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Ukończyła szkolenie z treningu umiejętności społecznych TUS oraz Terapii Zastępowania Agresji. Psycholog uprawniony do badań  bateria testów Stanford Binet 5.

mgr Daria Putkiewicz

terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne, studiów podyplomowych na kierunku korekcja wad postawy z elementami rehabilitacji. Certyfikowany terapeuta Integracji sensorycznej, terapii neurotaktylnej MNRI® oraz integracji odruchów dynamicznych i posturalnych. Ukończyła kurs manulanego drenażu limfatycznego i kompleksowej terapii przeciwobrzękowej oraz kurs ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Przemysław Sobolewski

fizjoterapeuta

Absolwent fizjoterapii na PUM w Szczecinie.

mgr Jacek Redes

fizjoterapeuta

Absolwent fizjoterapii na PUM w Szczecinie.

Marcin Lamczak

instruktor terapii w wodzie metodą Halliwick

instruktor pływania, ratownik wodny

Urszula Raczek

nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych na kierunku język angielski.


Agnieszka Grabowska

nauczycielka języka niemieckiego

Absolwentka filologii germańskiej (w tym roczny pobyt na stypendium na Uniwersytecie w Lipsku oraz przygotowanie zawodowe nauczycieli), właścicielka Centrum Języka Niemieckiego „COGITO”, prowadzi zajęcia z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i liceów oraz z dorosłymi.

 

Sławomir Bieguński

instruktor nauki pływania

Absolwent

Bartosz Warachowski

instruktor zajęć sportowych

Absolwent

Aneta Buze

nauczycielka rytmiki

Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, prowadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne.

Anna Mospinek

nauczycielka rytmiki

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Solistka Zespołu Pieśni i Tańca SZCZECINIANIE, laureatka srebrnej odznaki Gryfa Pomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

 Bartosz Pułka

instruktor gry w szachy

Wiceprezes Szczecińskiego Klubu Szachowego „Gryf”


mgr Alicja Betka

zastępca dyrektora ds. pedagogicznych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika i studiów magisterskich na kierunku socjologia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą i studiów podyplomowych na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, długoletni pracownik Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, wykładowca pedagogiki na Akademii Muzycznej w Poznaniu –  filia w Szczecinie (aktualnie Akademia Sztuki), radna I i II kadencji Rady Miasta Szczecin, laureatka srebrnej odznaki honorowej Gryfa Pomorskiego za całokształt działań na rzecz kultury województwa zachodniopomorskiego, wieloletnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Dąbiu.


mgr Joanna Ogórska

zastępca dyrektora ds. wychowawczych

Absolwentka liceum pielęgniarskiego i studiów magisterskich na kierunku biologia. Trener TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) i TZA (Treningu Zastępowania Agresji), propagatorka Porozumienia Bez Przemocy. Studiuje na kierunku psychologia na SWPS w Poznaniu.


mgr Magdalena Sadurska

pracownik kadrowo-administracyjny

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz na kierunku kadry i płace.


Mirosława Kornak

pracownik gospodarczy

Monika Solska

pracownik gospodarczy

 

 

Sylwia Gos

pracownik gospodarczy