Basen dla dzieci i niemowląt

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 4 miesiąca życia do wczesnych lat szkolnych oraz zajęcia aqua fitness. Zajęcia odbywają się w formie zajęć indywidualnych oraz w małych 4-5 osobowych grupach, a dla najmłodszych dzieci (do 3 roku życia) przygotowaliśmy zajęcia pn. „Rodzic z dzieckiem”, w których dziecko uczestniczy wraz z opiekującą się nim osobą dorosłą.

Na naszym basenie realizujemy także zajęcia terapeutyczne metodą Halliwick i Watsu dla dzieci (m.in. w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR).

Kontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem profilu Fb Basen KACPER oraz poprzez wiadomości sms.

Zapraszamy na nasz funpage, gdzie zamieszczane są zdjęcia z zajęć funpage Basenu KACPER.

COVID-19

Informujemy, że spełniamy wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju (link do serwisu gov.pl). W związku z tym zmieniona została organizacja pracy basenu. Pełne procedury znajdziecie Państwo tutaj.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

Zapisy poprzez sms i telefonicznie (728 33 88 61) – w miarę wolnych miejsc.

Paulina Wąsik

magister wychowania fizycznego, trener pływania, ratownik wodny

Paulina Wojtyś

instruktor pływania, instruktor metody Halliwick i Watsu, ratownik wodny

Karolina Lebiejko

magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor metody Halliwick, instruktor aqua-aerobiku, ratownik wodny 

Sławomir Bieguński

instruktor pływania, instruktor pływania niemowląt, ratownik wodny

Marcin Lamczak

magister wychowania fizycznego, trener pływania, ratownik wodny

REGULAMIN BASENU „KACPER”

§1 Informacje ogólne

1. Wejście do budynku basenu możliwe jest za pomocą specjalnych breloków, które każdy uczestnik zajęć otrzymuje podczas podpisywania umowy. Za brelok pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, aby w momencie ich rozpoczęcia instruktor mógł wprowadzić całą grupę jednocześnie do hali basenowej. Spóźnienia na zajęcia nie powodują przedłużania czasu ich trwania.

3. Wózki dziecięce i rowery należy zostawiać przed budynkiem, przypięte do przygotowanych stojaków. Właściciel i pracownicy Basenu KACPER nie ponoszą odpowiedzialności za wózki i rowery pozostawione na jego terenie.

4. Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w szatni zewnętrznej i do strefy czystej wolno wejść jedynie w obuwiu zmiennym lub klapkach. Rzeczy wartościowe należy zabrać ze sobą do szatni czystej. Właściciel i pracownicy Basenu KACPER nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach.

5. Rzeczy znalezione w szatniach można odebrać w biurze basenu, gdzie są przechowywane przez okres 2 miesięcy.

6. Na terenie basenu, przyległych parkingach i placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia.

§2 Korzystanie z szatni

1. Do dyspozycji osób korzystających z basenu są dwie równorzędne szatnie z szafkami zamykanymi na klucz. Za zgubiony kluczyk pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. W każdej szatni istnieje możliwość przebrania się za zasłoną.

2. W każdej szatni znajduje się podwójny przewijak dla niemowląt. Rodzicom uczestniczącym w zajęciach razem ze swoimi maluchami, radzimy zabieranie ze sobą fotelików samochodowych, aby móc bezpiecznie odłożyć dziecko podczas przebierania się.

3. W szatni znajdują się suszarki do włosów oraz kosze na śmieci, do których należy wyrzucać pieluszki jednorazowe: zwykłe i do pływania.

4. Dzieci powyżej 6 roku życia przebierają się w szatniach samodzielnie, ale rodzic/opiekun zobowiązany jest pozostawać w tym czasie w bezpośredniej bliskości basenu.

§3 Higiena i bezpieczeństwo zajęć

1. Należy pamiętać, aby nie podawać dziecku jedzenia i picia bezpośrednio przed zajęciami. Zanieczyszczenie basenu spowodowane przez dziecko będzie skutkowało przerwaniem zajęć bez możliwości ich odrobienia oraz obciążeniem rodzica opłatą (za czyszczenie basenu i przestój w zajęciach) w wysokości 50 zł.

2. Każda osoba wchodząca do hali basenowej, bez względu na to, czy korzysta z basenu, czy nie, musi opłukać stopy w brodziku do dezynfekcji. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem do hali basenowej musi ponadto skorzystać z prysznica, co oznacza umycie całego ciała mydłem i spłukanie go wodą.

3. Nie wolno samodzielnie wchodzić do wody, ani z niej wychodzić; o momencie i kolejności wchodzenia do wody i wychodzenia z niej decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Uczestnikom zajęć nie wolno samodzielnie opuszczać hali basenowej.

4. Nie wolno biegać i ślizgać się po plaży basenu. Skoki do wody bez pozwolenia i asekuracji instruktora są zabronione.

5. Wszystkie osoby przebywające na basenie korzystają z toalety zlokalizowanej obok pryszniców.

6. Dla dzieci i dorosłych z dłuższymi włosami – czepek jest obowiązkowy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.

7. Dzieci, które nie kontrolują jeszcze odruchów fizjologicznych muszą korzystać z basenu w pieluchach jednorazowych przeznaczonych do zabaw w wodzie.

8. Osoby wykazujące rażące braki w higienie osobistej oraz nie stosujące się do zaleceń w kwestii zachowania higieny na basenie, mogą być nie dopuszczone do zajęć.

9. Osoby z widocznymi i znaczącymi zmianami skórnymi, ranami oraz infekcją bakteryjną nosa lub uszu, ze względu na zagrożenie zainfekowania wody lub siebie samego (otwarte rany), nie mogą korzystać z zajęć na basenie.

10. W każdym przypadku nieuregulowanym niniejszym regulaminem, a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny na basenie, decyzja instruktora lub ratownika jest ostateczna.

§4 Organizacja i odrabianie zajęć

1. Wybór rodzaju grupy na zajęcia odbywa się na podstawie wieku i umiejętności dziecka, decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia wspólnie z rodzicem.

2. Rodzice oczekują na dzieci na terenie wokół basenu lub w bezpośredniej jego bliskości (np. parking, plac zabaw).

3. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie w przypadku pojawienia się wolnego miejsca w grupie o podobnym poziomie, przy czym maksymalna liczebność grupy wynosi 4 osoby. Do ewentualnego odrabiania kwalifikują się zajęcia, na których nieobecność zostanie zgłoszona smsowo najpóźniej dzień wcześniej w godzinach 11.00-16.00. Należy bardzo sumiennie zgłaszać planowe nieobecności, aby umożliwić innym osobom odrobienie zajęć na swoim miejscu.

§5 Zapisy na zajęcia

1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po: zapisaniu się do odpowiedniej grupy, na określony dzień i godzinę; podpisaniu umowy, wypełnieniu formularza osobowego, zaznajomieniu się z regulaminem basenu oraz procedurami bezpieczeństwa w związku z COVID-19; wniesieniu opłaty zgodnie z zapisami umowy.

§6 Tryb wnoszenia opłat

1. Opłaty za zajęcia można wnosić jedynie w systemie miesięcznym. Opłata miesięczna jest iloczynem liczby zajęć w danym miesiącu i ceny za jedne zajęcia.

2. Opłaty za zajęcia można wnosić jedynie przelewem na konto podane w Umowie.

§7 COVID-19

1. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji zajęć, w tym do rozwiązania grup, w przypadku zmiany wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Procedur zapewnienia bezpieczeństwa na Basenie KACPER w związku z wystąpieniem COVID-19.