Basen dla dzieci i niemowląt

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 4 miesiąca życia do wczesnych lat szkolnych oraz zajęcia aqua fitness. Zajęcia odbywają się w formie zajęć indywidualnych oraz w małych 4-5 osobowych grupach, a dla najmłodszych dzieci (do 3 roku życia) przygotowaliśmy zajęcia pn. „Rodzic z dzieckiem”, w których dziecko uczestniczy wraz z opiekującą się nim osobą dorosłą.

Na naszym basenie realizujemy także zajęcia terapeutyczne metodą Halliwick i Watsu dla dzieci (m.in. w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR).

Kontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem profilu Fb Basen KACPER oraz poprzez wiadomości sms.

Zapraszamy na nasz funpage, gdzie zamieszczane są zdjęcia z zajęć funpage Basenu KACPER.

ZAPISY NA BIEŻĄCY ROK SZKOLNY:

Zapisy poprzez sms i telefonicznie (728 33 88 61) – w miarę wolnych miejsc.

Paulina Wąsik

magister wychowania fizycznego, trener pływania, ratownik wodny

Karolina Lebiejko

magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor metody Halliwick, instruktor aqua-aerobiku, ratownik wodny 

Sławomir Bieguński

instruktor pływania, instruktor pływania niemowląt, ratownik wodny

Marcin Lamczak

magister wychowania fizycznego, trener pływania, ratownik wodny

Chrystian Wilczewski

trener pływania, ratownik wodny

REGULAMIN BASENU KACPER

§1 Informacje ogólne
1. Wejście do budynku basenu odbywa się jedynie wejściem B przy pomocy specjalnego breloka, który każdy uczestnik zajęć otrzymuje za kaucją w wysokości 10 zł po podpisaniu umowy.
2. Wózki dziecięce i rowery należy zostawiać przed budynkiem, przypięte do przygotowanych stojaków. Pracownicy Basenu KACPER nie ponoszą odpowiedzialności za wózki i rowery pozostawione na jego terenie.
3. Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w szatni zewnętrznej i do strefy wchodzi się jedynie w obuwiu zmiennym lub klapkach. Rzeczy wartościowe należy zabrać ze sobą do szatni czystej. Pracownicy Basenu KACPER nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach.
4. Rzeczy pozostawione w szatniach można odebrać w biurze basenu, gdzie są przechowywane przez okres 2 miesięcy.
5. Na terenie basenu i przyległych parkingach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

§2 Korzystanie z szatni
1. Do dyspozycji osób korzystających z basenu są dwie równorzędne szatnie z szafkami zamykanymi na klucz. Za zgubiony kluczyk pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
2. W każdej szatni znajduje się podwójny przewijak dla niemowląt. Rodzicom uczestniczącym w zajęciach razem ze swoimi maluchami radzimy zabieranie ze sobą fotelików samochodowych, aby móc bezpiecznie odłożyć dziecko podczas przebierania się.
3. W szatni znajdują się kosze na śmieci, do których należy wyrzucać pieluszki jednorazowe: zwykłe i do pływania.
4. W szatni znajdują się suszarki do włosów. Korzystając z nich należy uważać, aby nie skierować strumienia powietrza z suszarki na znajdujące się na suficie czujki ppoż, gdyż może to spowodować włączenie się alarmu pożarowego, odcięcie gazu i wyłączenie się źródła ogrzewania wody w budynku.
5. Z uwagi na grafik zajęć czas przebywania w szatni po zajęciach nie powinien być dłuższy, niż 15 minut.

§3 Higiena i bezpieczeństwo zajęć
1. Należy pamiętać, aby nie podawać dziecku jedzenia i picia bezpośrednio przed zajęciami. Zanieczyszczenie basenu przez dziecko będzie skutkowało przerwaniem zajęć oraz koniecznością awaryjnej dezynfekcji wody i odwołaniem kolejnych zajęć, aż do czasu zakończenia dezynfekcji i czyszczenia – bez możliwości odrobienia zajęć. Z uwagi na to, że takie zachowanie stanowi wykroczenie w myśl art. 109 par. 3 kodeksu wykroczeń, będzie naliczana opłata od 50-500 zł, która zostanie doliczona do opłaty za zajęcia na basenie.
2. Każda osoba wchodząca do hali basenowej, bez względu na to, czy korzysta z basenu, czy nie, musi opłukać stopy w brodziku do dezynfekcji. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem do hali basenowej musi ponadto skorzystać z prysznica, co oznacza umycie całego ciała mydłem i spłukanie go wodą.
3. Nie wolno samodzielnie wchodzić i wychodzić z wody oraz z hali basenowej; o momencie i kolejności wchodzenia do wody i wychodzenia z niej decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
4. Nie wolno biegać i ślizgać się po plaży basenu. Skoki do wody bez pozwolenia i asekuracji instruktora są zabronione.
5. Wszystkie osoby przebywające na basenie korzystają z toalety zlokalizowanej obok pryszniców.
6. Dla dzieci i dorosłych z dłuższymi włosami – czepek jest obowiązkowy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.
7. Dzieci, które nie kontrolują jeszcze odruchów fizjologicznych muszą korzystać z basenu w pieluchach jednorazowych przeznaczonych do zabaw w wodzie. Istnieje możliwość zakupu pieluchy u instruktora prowadzącego zajęcia, należy się jednak liczyć z tym, że nie wszystkie rozmiary mogą być osiągalne.
8. Osoby wykazujące rażące braki w higienie osobistej oraz nie stosujące się do zaleceń w kwestii zachowania higieny na basenie, mogą być nie dopuszczone do zajęć.
9. Osoby z widocznymi i znaczącymi zmianami skórnymi, ranami oraz infekcją bakteryjną nosa lub uszu, ze względu na zagrożenie zainfekowania wody lub siebie samego (otwarte rany), nie mogą korzystać z zajęć na basenie.
10. W każdym przypadku nieuregulowanym niniejszym regulaminem, a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny na basenie, decyzja instruktora lub ratownika jest ostateczna.

§4 Organizacja i odrabianie zajęć
1. Wybór rodzaju grupy na zajęcia odbywa się na podstawie wieku i umiejętności dziecka, decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia wspólnie z rodzicem.
2. Rodzice oczekują na dzieci w poczekalni za szybą lub na terenie basenu. Rodzice zobowiązani są odebrać dzieci po zajęciach od instruktora i nadzorować proces przebierania się dzieci. Rodzice nie mogą opuszczać terenu basenu podczas zajęć swoich dzieci z uwagi na ewentualne wydarzenia podczas zajęć.
4. Odrabianie zajęć możliwe jest do końca roku szkolnego i uzależnione jest od wolnych miejsc (zgłoszonych nieobecności) w grupach o zbliżonym poziomie. Do odrabiania kwalifikują się zajęcia, na których nieobecność zostanie zgłoszona smsowo minimum 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
5. Zajęcia można odrabiać „z góry” tj. „a konto” ewentualnych nieobecności, przy czym pierwszeństwo mają dzieci, które odrabiają zaistniałe już nieobecności. Zaleca się odrabianie zajęć na bieżąco, aby uniknąć kumulacji pod koniec roku szkolnego.
6. Zajęcia indywidualne mogą być odrabiane w formie zajęć indywidualnych, a w przypadku trudności z ustaleniem dodatkowej godziny zajęć dla instruktora, także w formie zajęć grupowych.
7. Za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia pieniądze nie są zwracane. Nieobecności „zerują się” wraz z końcem roku szkolnego, tj. końcem obowiązywania umowy.

§5 Zapisy na zajęcia
1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest jedynie po: zapisaniu się do odpowiedniej grupy, na określony dzień i godzinę; podpisaniu umowy, wypełnieniu formularza osobowego, wniesieniu opłaty zgodnie z zapisami umowy.
2. Pierwsze zajęcia dla osób, które nie podejmą dalszej współpracy z Basenem – są bezpłatne, natomiast dla osób, które pozostaną na Basenie i podpiszą umowę – są doliczane do puli zajęć.

§6 Klauzula specjalna
1. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji zajęć, w tym do rozwiązania grup, w przypadku zmiany wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.