Basen dla dzieci i niemowląt

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 4 miesiąca życia do wczesnych lat szkolnych, a także naukę pływania dla dorosłych oraz zajęcia aqua fitness. Zajęcia odbywają się w formie zajęć indywidualnych oraz w małych i dużych grupach, a dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy zajęcia pn. „Rodzic z dzieckiem”, w których dziecko uczestniczy wraz z opiekującą się nim osobą dorosłą.

Na naszym basenie realizujemy także zajęcia terapeutyczne metodą Halliwick i Watsu dla dzieci (m.in. w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR) i dorosłych.

Oferujemy elastyczny system opłat: istnieje możliwość wnoszenia opłat za każdy z trzech trymestrów oraz za każdy miesiąc oddzielnie, a dla rodzeństw przewidujemy zniżki.

Zapraszamy do kontaktu z nami na profilu Fb basenu http://www.facebook.com/basenkacper/ oraz na funpage Basenu, gdzie zamieszczane są na bieżąco zdjęcia z zajęć: https://www.facebook.com/kacperbasen/

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

Osoby kontynuujące naukę pływania:

  • wstępne zapisy poprzez sms (728 33 88 61) lub osobiście w czerwcu 2020
  • ostateczne potwierdzenie wybranego terminu i godziny we wrześniu 2020

 

Osoby nowe – chcące się zapisać po raz pierwszy:

  • wstępne zapisy telefonicznie lub poprzez sms (728 33 88 61) w lipcu 2020
  • ostateczne potwierdzenie wybranego terminu i godziny od 7 września 2020

 

Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynają się __ września, od tego dnia będzie także możliwość podpisywania umów.

Sylwia Barłowska

magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor aqua-aerobiku, instruktor metody Halliwick, ratownik wodny,

Pełni funkcję kierownika basenu.

Sławomir Bieguński

instruktor pływania, ratownik wodny

Karolina Lebiejko

magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor metody Halliwick, instruktor aqua-aerobiku, ratownik wodny 

Paulina Wojtyś

instruktor pływania, instruktor metody Halliwick i Watsu, ratownik wodny

Krystyna Klimecka

magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, ratownik wodny

Aleksandra Smolarek

magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor metody Halliwick

Aleksandra Łabuń

magister wychowania fizycznego, trener pływania, ratownik wodny

Paulina Wąsik

magister wychowania fizycznego, trener pływania, ratownik wodny


REGULAMIN BASENU „KACPER”

§1 Informacje ogólne
1. Wejście do budynku basenu możliwe jest za pomocą specjalnych breloków, które każdy uczestnik zajęć otrzymuje podczas podpisywania umowy. Za brelok pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł.
2. Na zajęcia należy przychodzić kilka minut wcześniej, aby w momencie ich rozpoczęcia instruktor mógł wprowadzić całą grupę jednocześnie do hali basenowej. Spóźnienia na zajęcia nie powodują przedłużania czasu ich trwania.
3. Wózki dziecięce i rowery należy zostawiać przed budynkiem, przypięte do przygotowanych stojaków.
4. Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w szatni zewnętrznej i do strefy czystej wolno wejść jedynie w obuwiu zmiennym lub klapkach. Rzeczy wartościowe należy zabrać ze sobą do szatni czystej.
5. Rzeczy pozostawione w szatniach można odebrać w biurze basenu, gdzie są przechowywane przez okres 2 miesięcy.
6. Na terenie basenu i przyległych parkingach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

§2 Korzystanie z szatni
1. Do dyspozycji osób korzystających z basenu są dwie równorzędne szatnie z szafkami zamykanymi na klucz. Za zgubiony kluczyk pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.  W każdej szatni istnieje możliwość przebrania się za zasłoną
2. W każdej szatni znajduje się podwójny przewijak dla niemowląt oraz jeden leżaczek do bezpiecznego odłożenia dziecka. Rodzicom uczestniczącym w zajęciach razem z niemowlętami, sugerujemy zabieranie do szatni fotelików samochodowych, aby móc bezpiecznie odłożyć dziecko podczas przebierania się.
3. W szatni znajdują się suszarki do włosów oraz kosze na śmieci, do których należy wyrzucać pieluszki jednorazowe: zwykłe i do pływania.
4. Dzieci powyżej 6 roku życia przebierają się w szatniach samodzielnie.

§3 Higiena i bezpieczeństwo zajęć
1. Należy pamiętać, aby nie podawać dziecku jedzenia i picia bezpośrednio przed zajęciami. Zanieczyszczenie basenu spowodowane przez dziecko będzie skutkowało przerwaniem zajęć bez możliwości ich odrobienia oraz obciążeniem rodzica opłatą (za czyszczenie basenu i przestój w zajęciach) w wysokości 100 zł.
2. Każda osoba wchodząca do hali basenowej, bez względu na to, czy korzysta z basenu, czy nie, musi opłukać stopy w brodziku do dezynfekcji. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem do hali basenowej ma obowiązek skorzystać z prysznica.
3. Nie wolno samodzielnie wchodzić do wody, ani z niej wychodzić; o momencie i kolejności wchodzenia do wody i wychodzenia z niej decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Uczestnikom zajęć nie wolno samodzielnie opuszczać hali basenowej.
4. Nie wolno biegać i ślizgać się po plaży basenu. Skoki do wody bez pozwolenia i asekuracji instruktora są zabronione.
5. Wszystkie osoby przebywające na basenie korzystają z toalety zlokalizowanej obok pryszniców.
6. Dla dzieci i dorosłych z dłuższymi włosami – czepek jest obowiązkowy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.
7. Dzieci, które nie kontrolują jeszcze odruchów fizjologicznych muszą korzystać z basenu w pieluchach jednorazowych przeznaczonych do zabaw w wodzie. Istnieje możliwość zakupu pieluchy u instruktora prowadzącego zajęcia.
8. Osoby wykazujące rażące braki w higienie osobistej oraz nie stosujące się do zaleceń w kwestii zachowania higieny na basenie, mogą być nie dopuszczone do zajęć. Osoby z widocznymi i znaczącymi zmianami skórnymi, mogą zostać poproszone o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z basenów publicznych.
10. W każdym przypadku nieuregulowanym niniejszym regulaminem, a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny na basenie, decyzja instruktora lub ratownika – jest ostateczna.

§4 Organizacja zajęć
1. Wybór rodzaju grupy na zajęcia odbywa się na podstawie wieku i umiejętności dziecka, decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia wspólnie z rodzicem.
2. Rodzice oczekują na dzieci w poczekalni za szybą lub na zewnątrz budynku. W wyjątkowych przypadkach (niemowlęta i małe dzieci) możliwa jest obecność rodzica w hali basenowej. Jeśli trudności z adaptacją będą się przedłużały, a dziecko będzie czuło się na basenie niekomfortowo –  należy, dla dobra dziecka, rozważyć rezygnację z zajęć lub odłożenie inicjacji wodnej na później.
3. Odrabianie zajęć przysługuje tylko osobom podpisującym umowę na zajęcia.
4. Odrabianie możliwe jest w ciągu jednego miesiąca od zaistniałej nieobecności i uzależnione jest od wolnych miejsc na zajęciach. Do odrabiania kwalifikują się zajęcia, na których nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej na 10 godzin przed rozpoczęciem się tych zajęć. W innym przypadku zajęć nie można odrobić, a pieniądze nie są zwracane. Należy bardzo sumiennie zgłaszać planowe nieobecności, aby umożliwić innym osobom odrobienie zajęć na swoim miejscu.
5. W celu umożliwienia odrobienia zajęć, dopuszcza się powiększenie małej grupy zajęciowej (2-4 osobowej) o jedną osobę, dużej grupy zajęciowej (5-8 osób) o dwie osoby. Nie przewiduje się możliwości odrabiania zajęć na zajęciach indywidualnych – chyba, że osoba realizująca taki rodzaj zajęć wyrazi na to zgodę. Zajęcia indywidualne mogą być odrabiane w formie zajęć indywidualnych, a w przypadku trudności z ustaleniem dodatkowej godziny zajęć dla instruktora, także w małej grupie zajęciowej.

§5 Opłaty i zapisy na zajęcia
1. Zajęcia na Basenie „Kacper” trwają przez cały rok szkolny, z wyłączeniem czasu ferii zimowych.
2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po: zapisaniu się do odpowiedniej grupy,  podpisaniu umowy lub wykupieniu karnetu miesięcznego; wniesieniu opłaty za wybrane zajęcia.
3. Wstępna rezerwacja terminu i rodzaju zajęć możliwa jest drogą telefoniczną, natomiast wiążących zapisów dokonuje się osobiście w biurze Basenu „Kacper”.
4. Uruchomienie danej grupy zajęciowej jest możliwe dopiero przy zapisaniu się do niej 50% wymaganej liczby dzieci. Jeśli skład istniejącej grupy zmniejszy się poniżej wymaganych 50%, grupa może zostać rozwiązana lub może zostać zmieniony jej rodzaj – co może mieć wpływ na cenę zajęć.
5. Karnety wykupuje się na miesiąc, na dowolną liczbę (nie więcej, niż 12) i rodzaj (aqua fitness, fitness, zumba) zajęć; należy przy tym sprawdzić, czy na dane zajęcia są wolne miejsca. Opłatę za zajęcia w ramach karnetu wnosi się przy jego zakupie.