Jesteśmy dumni,

że powierzają Państwo naszej opiece
swoje największe skarby

Nasze przedszkole nosi nazwę „Kacper”, na pamiątkę pewnego chłopca o tym imieniu.

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, wpisanym na listę placówek oświatowych i dlatego nasze działania w zakresie nauczania nadzoruje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Budynek przedszkola został zaprojektowany specjalnie, jako obiekt dla dzieci, a usytuowanie w nim basenu i sali gimnastycznej pozwala realizować bogaty program rozwoju fizycznego małego dziecka. Rozkład pomieszczeń, ich kolorystyka, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki stanowią spójną całość przemyślną tak, aby uzyskać najbardziej optymalne warunki do pracy z dziećmi. Niezwykle atrakcyjny plac zabaw odpowiada potrzebom zarówno bardzo małych dzieci, jak i starszych przedszkolaków.

Naszą misją jest:

zapewnienie dziecku wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju

Dlatego podstawą naszego działania jest:

  • Troska o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka
  • Wspomaganie rozwoju dziecka w przypadku pojawiających się trudności
  • Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie

Wierzymy, że dzięki naszym wysiłkom i Państwa wsparciu, dzieci opuszczające nasze przedszkole będą dobrze przygotowane do nauki szkolnej, będą radzić sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz będą świadome własnej wartości i osobistych uzdolnień.