Rekrutacja

Przedszkole Kacper pracuje przez 11 miesięcy w roku, od września do lipca – w sierpniu przedszkole jest nieczynne. Dzieci przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci po raz pierwszy podejmujące edukację mogą w pierwszych dniach swojego pobytu w przedszkolu skorzystać z indywidualnie ustalanej adaptacji.

Dla rodzeństwa uczęszczającego w tym samym czasie do naszej placówki przewidujemy 10% zniżki w opłacie czesnego na młodsze dziecko, a po zakończeniu etapu edukacyjnego przez jedno z rodzeństwa – 5% zniżki dla dziecka kontynuującego edukację. Zniżki te nie dotyczą czesnego w przypadku realizacji kształcenia specjalnego – czesne jest ustalane w zależności od wagi orzeczenia. Przy pierwszym zapisie dziecka do Przedszkola Kacper obowiązuje opłata początkowa, która wynosi 600 zł i wpłacana jest przez Rodziców jednorazowo. Dla rodzeństwa (przy jednoczesnym zapisie) opłata rekrutacyjna jest pomniejszana o 50%.

Przedszkole oferuje:

  • realizację programu edukacyjno-wychowawczego
  • zajęcia na basenie
  • naukę języka angielskiego i niemieckiego
  • zajęcia sportowe w ramach Programu „Przedszkole i Piłka”
  • rytmikę
  • wyjścia i wycieczki, spotkania i koncerty w granicach gminy Goleniów i gminy Szczecin
  • uroczystości okolicznościowe w ciągu roku
  • zakup pomocy i sprzętu do zajęć edukacyjno-wychowawczych
  • zakup materiałów plastyczno-papierniczych
  • zakup pomocy do zajęć artystycznych i sportowych
  • ubezpieczenie dziecka
  • ocenę pedagogiczną i logopedyczną
  • wsparcie psychologa dla rodziców
Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto:
nr 81 2130 0004 2001 0520 2387 0002

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest:

1. podpisanie Umowy
2. wypełnienie Karty zgłoszenia i Karty informacyjnej