Rekrutacja

Przedszkole „Kacper” pracuje przez 11 miesięcy w roku, od września do lipca – w sierpniu przedszkole jest nieczynne. Dzieci przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci uczęszczające do Żłobka „Kacper” mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do Przedszkola „Kacper”.
Dzieci po raz pierwszy podejmujące edukację mogą w pierwszych dniach swojego pobytu w przedszkolu skorzystać z programu adaptacyjnego.
Czesne w roku szkolnym 2019/20 wynosi 850 zł (płatne przez 11 miesięcy od września do lipca) + wyżywienie 13 zł dziennie. Dla rodzeństwa przewidujemy 10% zniżki w opłacie czesnego, a po zakończeniu edukacji przez jedno z rodzeństwa 5% zniżki dla dziecka kontynuującego edukację.
Wpisowe wynosi 500 zł i wpłacane jest przez Rodziców jednorazowo, przy pierwszym zapisie dziecka do Przedszkola „Kacper”. Dla rodzeństwa (przy jednoczesnym zapisie) wpisowe zostaje pomniejszone o 50%.

Przedszkole oferuje:

 • realizację programu edukacyjno-wychowawczego
 • zajęcia na basenie
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia sportowe w ramach Programu „Przedszkole i Piłka”
 • rytmikę
 • CFAPK: wyjścia i wycieczki, spotkania i koncerty w granicach gminy Goleniów i gminy Szczecin
 • uroczystości okolicznościowe w ciągu roku
 • zakup pomocy i sprzętu do zajęć edukacyjno-wychowawczych
 • zakup materiałów plastyczno-papierniczych
 • zakup pomocy do zajęć artystycznych i sportowych
 • ubezpieczenie dziecka
 • ocenę pedagogiczną i logopedyczną
 • wsparcie psychologa dla rodziców
Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto:
nr 81 2130 0004 2001 0520 2387 0002

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest:

1. podpisanie Umowy
2. wypełnienie Karty zgłoszenia i Karty informacyjnej
3. uiszczenie opłaty wpisowej.