Praca!

Bardzo poważnie traktujemy swoją rolę edukacyjną i wychowawczą w życiu małego dziecka. Dlatego konsekwentnie budujemy nasz zespół w oparciu o osoby z pasją, potencjałem i refleksyjne w działaniu.


OFERUJEMY:

 • pracę, w której możesz rozwinąć swoje skrzydła – jesteśmy placówką niepubliczną i ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia i przepisy prawa; działamy innowacyjnie, elastycznie i twórczo podchodzimy do realizacji podstawy programowej, w zakresie metod i środków dydaktycznych oraz form pracy nie działamy szablonowo; stwarzamy warunki do realizacji Twoich pomysłów i wspieramy Twój rozwój;
 • dobry klimat i przyjazne grono współpracowników – od nauczycieli do pań sprzątających stanowimy zgrany zespół nastawiony na wspólny cel, wsparcie dzieci i dobre przygotowanie ich do kolejnego etapu edukacyjnego; uzupełniamy się i doceniamy nawzajem swoją pracę; pięknie się różnimy i szanujemy tę inność; wspólnie wypracowujemy rozwiązania w trudnych sytuacjach;
 • miejsce pracy, do którego chce się wracać – nowy budynek zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci, nowoczesny design wnętrz, wygodne sale z toaletami, strefa socjalna, stały dostęp do komputera, skanera, drukarki i laminarki oraz dobrze wyposażonego magazynu pomocy terapeutycznych, dydaktycznych, plastycznych i biurowych ułatwi Twoją pracę; możesz realizować u nas awans zawodowy nauczyciela zgodnie z kryteriami MEN; wspomagamy Twoje potrzeby w zakresie szkoleń, udziału w konferencjach i warsztatach;
 • realny wpływ na wynagrodzenie – na wysokość Twojego wynagrodzenia będą miały wpływ nie tylko kompetencje i umiejętności, jakie posiadasz, ale także Twoje zaangażowanie w pracę oraz wartość, jaką wniesiesz do naszego zespołu.

JEŚLI WIĘC:

 • w twoich działaniach widać pasję
 • znasz swoje ograniczenia i korzystasz z okazji, by je przekraczać
 • chętnie podejmujesz wyzwania
 • akceptujesz zmiany
 • inicjujesz zmiany
 • umiesz pracować w zespole
 • potrafisz zarządzać swoimi emocjami
 • szanujesz odmienność myśli i poglądów
 • akceptujesz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

TO NA PEWNO NADAJESZ SIĘ DO NASZEGO ZESPOŁU 🙂


W TYM CELU:

 • prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: przedszkole@kacper.edu.pl; napisz, dlaczego chciałabyś/chciałbyś u nas pracować, co możesz wnieść do naszego zespołu, jakie widzisz obopólne korzyści z podjęcia współpracy z nami

POZA TYM:

 • jeśli nie rekrutujemy aktualnie na stanowisko, które jest dla Ciebie odpowiednie, nie szkodzi – zgłoś się i tak, być może miejsce znajdzie się wkrótce lub utworzymy je specjalnie dla Ciebie;
 • naszą ofertę dla Ciebie „skroimy” pod twoje możliwości i potrzeby;
 • jeśli posiadasz dodatkowo kompetencje spoza głównego nurtu twojej aktywności zawodowej, daj nam znać, być może wykorzystamy je w naszej placówce.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

 • nauczyciela
 • oligofrenopedagoga/nauczyciela wspierającego
 • pomocy nauczyciela
 • logopedy/neurologopedy