Zapraszamy maluchy

do Żłobka „Kacper”

Nasza grupa żłobkowa przyjmuje dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Żłobek „Kacper”, to kameralna grupka maluchów, którą opiekuje się dwoje nauczycieli, przy wsparciu kadry Przedszkola „Kacper”. Dzieci mają do dyspozycji przestronną salę z toaletą i bezpośrednim wyjściem na dwór oraz dostęp do całej infrastruktury Przedszkola, w tym placu zabaw z wielką górką oraz basenu.

Oferujemy:

  • realizację programu opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczego
  • zajęcia na basenie
  • zajęcia muzyczne metodą Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss
  • cykl 5 spektakli Bajek muzycznych
  • uroczystości okolicznościowe w ciągu roku
  • zakup pomocy i sprzętu do zajęć edukacyjno-wychowawczych
  • zakup materiałów plastyczno-papierniczych
  • zakup pomocy do zajęć artystycznych i muzycznych
  • ubezpieczenie dziecka
  • ocenę pedagogiczną i logopedyczną

Monika Gierczak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Cichecka

asystent nauczyciela

Marta Król

nauczyciel wychowania przedszkolnego: Absolwentka UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na AWF w Poznaniu – formy gimnastyczno taneczne i fitness; animatorka czasu wolnego, instruktorka tańca ludowego, wychowawczyni kolonijna, prowadzi zajęcia muzyczne metodą Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss


PLAN DNIA 

Informacje ogólne

Żłobek „Kacper” pracuje przez 11 miesięcy w roku, od września do lipca – w sierpniu żłobek jest nieczynny.

Maluchy przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy, w miarę wolnych miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci uczęszczające do Żłobka „Kacper” mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do Przedszkola „Kacper”.

Czesne w roku szkolnym 2018/19 wynosi 825 zł (płatne przez 11 miesięcy od września do lipca) + wyżywienie 13 zł dziennie. Dla rodzeństwa przewidujemy 10% zniżki w opłacie czesnego, a po zakończeniu edukacji przez jedno z rodzeństwa 5% zniżki dla dziecka kontynuującego edukację.

Wpisowe wynosi 500 zł i wpłacane jest przez Rodziców jednorazowo, przy pierwszym zapisie dziecka do Żłobka „Kacper”. Dla rodzeństwa (przy jednoczesnym zapisie) wpisowe zostaje pomniejszone o 50%.

Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto nr  27 2130 0004 2001 0520 2387 0004

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

1. podpisanie Umowy
2. wypełnienie Karty zgłoszenia
3. wypełnienie Karty Informacyjnej
4. uiszczenie opłaty wpisowej.