Zapraszamy maluchy

do Żłobka „Kacper”

Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Żłobek „Kacper”, to kameralne grupy maluchów, którymi opiekuje się po dwoje opiekunów. Dzieci mają do dyspozycji przestronne sale z toaletami oraz dostęp do całej infrastruktury Przedszkola, w tym placu zabaw z wielką górką oraz basenu.

Zapoznaj się z naszą KONCEPCJĄ PRACY.

Oferujemy:

  • realizację programu opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczego
  • indywidualne podejście do podstawowych potrzeb dzieci, np. snu (młodsza grupa)
  • zajęcia na basenie (30% bonifikata na zajęcia „rodzic z dzieckiem”)
  • wsparcie logopedyczne wplecione w program
  • uroczystości okolicznościowe w ciągu roku
  • zakup pomocy i sprzętu do zajęć edukacyjno-wychowawczych
  • zakup materiałów plastyczno-papierniczych
  • zakup pomocy do zajęć artystycznych i muzycznych
  • ubezpieczenie dziecka
  • ocenę pedagogiczną i logopedyczną

Karolina Szmyt

prowadzi młodszą grupę żłobkową

Opiekunka dziecięca, absolwentka studiów magisterskich na kierunku doradztwo psychospołeczne.

Ewa Szewc

prowadzi młodszą grupę żłobkową

Opiekunka dziecięca, absolwentka studiów licencjackich na kierunku administracja publiczna.

Agnieszka Cichecka

prowadzi starszą grupę żłobkową

Opiekunka dziecięca, trener metody Sensoplastyka®, uczestniczka szkoleń KLANZA.

Paulina Strzemecka

wspiera w prowadzeniu starszej grupy żłobkowej

Ukończyła szkolenie na temat roli funkcji pokarmowych w rozwoju mowy.

Żłobek „Kacper” pracuje przez 11 miesięcy w roku, od września do lipca – w sierpniu jest nieczynny.

Maluchy przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci mogą w pierwszych dniach swojego pobytu w żłobku skorzystać z indywidualnie ustalanej adaptacji. Przy pierwszym zapisie dziecka do żłobka obowiązuje opłata rekrutacyjna, która wynosi 500 zł i wpłacana jest przez Rodziców jednorazowo.

Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto nr  27 2130 0004 2001 0520 2387 0004

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

1. zamieszkiwanie na terenie gminy Goleniów
2. podpisanie umowy
3. wypełnienie Karty zgłoszenia i Karty informacyjnej
4. uiszczenie opłaty wpisowej