Zapraszamy maluchy

do Żłobka „Kacper”

Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Żłobek „Kacper”, to kameralne grupy maluchów, którymi opiekuje się po dwoje opiekunów. Dzieci mają do dyspozycji przestronne sale z toaletami oraz dostęp do całej infrastruktury Przedszkola, w tym placu zabaw z wielką górką oraz basenu.

Oferujemy:

 • realizację programu opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczego
 • indywidualne podejście do podstawowych potrzeb dzieci, np. snu (młodsza grupa)
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia muzyczne metodą Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss
 • cykl spektakli Bajek muzycznych
 • uroczystości okolicznościowe w ciągu roku
 • zakup pomocy i sprzętu do zajęć edukacyjno-wychowawczych
 • zakup materiałów plastyczno-papierniczych
 • zakup pomocy do zajęć artystycznych i muzycznych
 • ubezpieczenie dziecka
 • ocenę pedagogiczną i logopedyczną

Monika Gierczak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Prowadzi starszą grupę żłobkową – zieloną.

Agnieszka Cichecka

asystent nauczyciela

Wspiera w prowadzaniu starszej grupy żłobkowej – zielonej.

Michalina Jastrzębska

nauczyciel wychowania przedszkolnego z edukacją włączającą: Absolwentka UKSW w Warszawie

Prowadzi młodszą grupę żłobkową – żółtą.

Paulina Strzemecka

pomoc nauczyciela

Wspiera w prowadzeniu młodszej grupy żłobkowej – żółtej.

Magdalena Trębicka

pomoc nauczyciela

Wspiera w prowadzeniu młodszej grupy żłobkowej – żółtej.

Marta Król

nauczyciel wychowania przedszkolnego: Absolwentka UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na AWF w Poznaniu – formy gimnastyczno taneczne i fitness; animatorka czasu wolnego, instruktorka tańca ludowego, wychowawczyni kolonijna

Prowadzi zajęcia muzyczne metodą Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss.


PLAN DNIA 

Informacje ogólne

Żłobek „Kacper” pracuje przez 11 miesięcy w roku, od września do lipca – w sierpniu żłobek jest nieczynny.

Maluchy przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy, w miarę wolnych miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci uczęszczające do Żłobka „Kacper” mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do Przedszkola „Kacper”.

Czesne w roku szkolnym 2018/19 wynosi 825 zł (płatne przez 11 miesięcy od września do lipca) + wyżywienie 13 zł dziennie.

Wpisowe wynosi 500 zł i wpłacane jest przez Rodziców jednorazowo, przy pierwszym zapisie dziecka do Żłobka „Kacper”.

Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto nr  27 2130 0004 2001 0520 2387 0004

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

1. zamieszkiwanie na terenie gminy Goleniów
2. podpisanie umowy
3. wypełnienie Karty zgłoszenia i Karty informacyjnej
4. uiszczenie opłaty wpisowej