Projekt UE

Informujemy, że Przedszkole Niepubliczne „Kacper” otrzymało dofinansowanie projektu konkursowego (umowa nr UDA-RPZP.08.01.00-32-K021/19-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w okresie: 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

Regulamin rekrutacji projektu Kacper i przyjaciele

zal.do regulaminu formularz zgloszeniowy , deklaracja udziału i oświadczenie